Arhivă | decembrie 2016

Aer din albastru auriu…/ Air made of golden blue

 

“Contrast and compliment.
The blue is never more blue than it is when paired with orange.
And the orange is never bluer than when eaten on a cloud in the sky.” 🙂
Jarod Kintz, $3.33   

 

Un cer de decembrie soare, explozie de lumină printre fire de umbră, culoare și dans împrăștiat peste pașii de zile, de ore, minute…

…vine un an nou nouț?!

 🙂

A sky of December and sun, light exploding through shadow threads, color and dance scattered over steps made of days, of hours, minutes…

…there’s a brand new year on its way?!

 

Poate vine tiptil, secundă după secundă… și apoi val vârtej nevinovat, amestecat, minunat…

 

Perhaps it comes on tiptoes, second by second.. and then like a whirl, so pure, colorful, wonderful.. 

 

“I had a dream about you. I said green was blue and yellow, and you said green was yellow and blue. You were like that with everything I said, taking the exact opposite stance, yet completely agreeing with me. That’s how I knew you loved me.”
Jarod Kintz, Dreaming is for lovers

 

“Most of us are imprisoned by something. We’re living in darkness until something flips on the switch.”
Wynonna Judd

 

Și… ajutoarele mele pufoase în ale fotografiatului de culori de apus-portocală printre nori-de-bumbac.
Altfel, pernuțele mele… chiar bâr bâr și iar bâââr.

Deși acum, vă salută prietenos, urându-vă clipe frumoase, azi, mâine… încă dragul de 2016.

🙂

And… my two fluffy friends in the orange-sunset and cotton-cloud photo-taking trip.
Or else my two paws… definitely meow meow.

Although now, they’re waving at you, wishing you nice moments, today, tomorrow… still 2016.

 

 

Culoare și cald…/ Color and warmth

 

 

 

“Here we are, trapped in the amber of the moment. There is no why.”
― Kurt Vonnegut

 

“She smiled and said with an ecstatic air: „It shines like a little diamond”,
„What does?”
„This moment. It is round, it hangs in empty space like a little diamond; I am eternal.”
― Jean-Paul Sartre, The Age of Reason

 

Și cum, dar eu, ce… care… nu sunt etern?!
Ei, poate nu, dar sigur plutesc în chihlimbarul momentului. Și ce mai priveliște!

🙂  : ))

Hey, but what… how… I’m not eternal?!
Well, maybe not, but I sure am floating in the amber of these moments. And what a view!

cute nose : ))

Cute Quotograph… and Christmas in the air

 

heart sweetly waving shooting stars

(tomorrow’s quotograph couldn’t wait up 🙂 )

 

Să aveți zile frumoase de Crăciun, colorate jucăuș cu lumină, veselie și cald! Sărbători fericite!

sparkly air

 

Wishing you all nice Christmas days, playfully sprinkled with light, joy and warmth!

fly away...

 

Respirăm timp…/ Breathing time

 

“The ones who love your dark
are the only light you’ll ever need.”
Jenim Dibie, The Calligraphy of God

 

Privim ceasul. Minutarul indică nordul, iar tic-tac-ul ne e puls. Inspirăm aceleași secunde.

Steaua Polară ne coboară în pași, iar anotimpurile țopăie pe lângă cărare. Culeg flori, râd, se zbenguie… se iau la întrecere cu fulgii, cu picurii de ploaie. Sar peste zile.

Noi le strigăm… Potoliți-vă, intrăm în pădurea de stele! Fiți atente pe unde pășiți, să nu striviți Luna! Urmăm Calea Lactee și… am ajuns. Lumina felinarului ne va colora întunericul. La fel și cometele.

Dimineața ne va întâmpina în prag de curcubeu și ne va săruta roz violet pe frunte, iar noi o vom îmbrățișa strâns. Va mirosi a căldură de aștri și a raze abia trezite din somn.

Vom fi acasă.

(rânduri gânduri inspirate minunat de citatul de mai jos)

 

We look at the watch. The minute hand points north, its tick-tack is our pulse. We breathe in the same seconds.

The North  Star descends in our steps, and the seasons frolic along the path. They pick flowers, laugh, prance around  with the snowflakes, the raindrops. They jump over days.

We breeze at them… Calm down, we are entering the forest of stars! Just watch your way, don’t step on the Moon! We are following the Milky Way and… we’re there. Our lamplight will color the darkness. And so will comets’ tails.

Morning will welcome us down the rainbow, laying a purple pink kiss on our foreheads, and we’ll hug her tight. It will smell of warm planets, and rays having just woken up.

We’ll be home.

(thoughts and notes inspired by the lovely quote below)

 

“I felt like I was riding into infinity, and soon I forgot I existed as the sky surrounded us in a blanket of stars, constellations the texture of slushies, swirling blue and violet and gold. I was swallowed by the universe, riding on a white horse in a midnight dream…” ― Aishabella Sheikh, Entwined

 

 

Culori de sezon, apoi raze…/ Season’s colors, then sun rays

 

 

Roșu aprins, fulg rătăcit și reni zâmbitori…

Bright red, funny snowflake and grinning reindeer…

 

…într-o zi nu prea însorită. Dar…

…on not too bright a day. Still…

 

…și când a ieșit soarele! Astăzi totul arăta ca poleit în strălucire de sezon!

🙂

…today the sun came out! And suddenly, everything looked like dressed in season’s brightness. 

 

Cute Quotograph… and playful December air

 

 

sunny side up

 

O iarnă de basm, un decembrie de poveste… după cum punem uneori anotimpul înghețat în cuvinte, poate nu mai este mult până ce albul catifelat, rece dar minunat, va acoperi totul. Și poate, între timp, îl îmbiem cu un pic de joacă și voce de catifea. Oana Sârbu chiar are o voce de zână!

Și asta doar până la primele globuri și ornamente de sezon. 🙂 Îmi amintesc în copilărie… patinele, oamenii de zăpadă, mirosul de portocale și brad, cărțile cu povești…

Acum, violetele de Parma au înflorit, atât de pline de culoare și cald, și multe sclipiri minunate în lumina unei dimineți jucăușe de decembrie. O atmosferă de basm pentru o iarnă de poveste… cu sau fără nea.

 

Winter Wonderland, a fairy-tale December… the way we call the frosty season, maybe it won’t be long until everything will be covered in the velvety blanket of white, cold but bright. And maybe, in the meantime, we can put on display a cute little sample of playfulness, accompanied by a velvety voice. Oana Sârbu is such a lovely artist, she does have the voice of a fairy! The title of the song is „Fairytale World”.

And all this just until the first season decorations. 🙂  I remember childhood years… the skates, the snowmen, the smell of fir-tree and oranges, the fairy tale books…  

Now, the Parma violets are in bloom, so much color and warmth, and  full of sweet sparkles, so true, in the playful December air.  A fairy-tale time for a fairy-tale winter… with or without snow.