Arhive etichetă | path

Drăgălășenii fel de fel…/ Cuteness everywhere

 

“From sunrise to sunset to sunrise,
there is a lifetime of beauty,
charm and elegance.” 
― Sandeep N. Tripathi

 

Câteodată momentul ne oferă timid frumuseți și minuni fără nume,
din orice detaliu sau jucărie sclipind o dulceață anume…

 

Sometimes a moment offers so shyly nameless beauties and wonders,
from any detail or playful thing there twinkling sweet secret colors…

 

Pașii mă poartă negând și nevrere înspre-un departe aproape,
iar calea-mi descoperă lucruri ascunse ce mintea face să-mi scape

 

My steps take me quietly to far near places unraveling unseen universes,
my path revealing long hidden treats like stellar rhythms and verses

Această prezentare necesită JavaScript.

 

Câte surprinderi și câte ritmuri, nuanțe și jocuri culoare
care încântă și mă îmbie ca-n straie de sărbătoare…

 

Many surprises and so many gifts, mixed hues and combinations
cute or delightful winking at me, dressed up for bright celebrations…

 

Vară târzie, seri de mătase, raze stinghere de toamnă,
dar drăgălășeniile par să șoptescă de dincolo de vreme și taină

 

Playful late summer, nice silky evenings, still hesitant warm autumn rays,
but this sheer cuteness so everywhere on tiptoes from rich sacred ways

 

Un început de octombrie cât mai frumos!

 

Wishing you a nice sunny October!

 

Nic💝le

 

 

Here are the English lyrics for this beautiful 1987 Romanian song

 

Desenate petale…/ Painterly petals

 

 

Pe un drum
mângâiere
cu ne-timp presărat,

desenate petale
așternând cer curat…

strălucindu-și culoarea
într-o ploaie senină,

surâzându-și căldura
în tăcere
deplină

 

On a path made of quiet
timeless pulse
in my step,

drawing painterly petals
mirror skies like a map…

deeply shining sweet color
in a rain falling clean

softly smiling warmth
in a silence
serene

 

Acum doi ani și două zile… zâmbeau a îmbrățișare și soare

 

Two years and two days ago… smiling petal embrace in full sun

 

 

Cărare, cărări…/ Path

“And beyond the Elysian Fields and the Garden of Eden
I will look for the path
that leads to your heart.”
― Giovannie de Sadeleer

 

Uneori cărarea mi-e umbre,
alteori îmi e verde și cald,
mai mereu îmi e pași
prin secunde
căutându-și prin iarbă șirag…

Dimineața drumul mi-e lună,
dup-amiaza îmi e raze sau nor,
seara stelele murmur adună,
noaptea calea mi-e vise
și dor

Al cărării cântec mi-e umblet,
printre rânduri de mine, de noi…
mi-e refren și mi-e strofă,
mi-e rimă,
câte-un gând aruncat înapoi

Vara totul mi se-ntinde culoare,
toamn-așterne nuanțe și ea,
primăvara ninge
petale
dup-a iernii trenă de nea

Căci pe cale se întâmplă miracol,
se ivesc trecător versuri viață
măturând amintirile moale…
dar cărarea se-ntinde
în față

 

Sometimes my path is in shadows,
sometimes it is sunny and green,
it is my steps through
swift seconds,
through grass and the moment’s has been…

In the mornings my way is the moon’s,
afternoons give me rays or soft clouds,
in the evenings the stars meekly murmur,
and my night dreamy trails
enshrouds

My path’s twisted tune is my road
through lines of me, and of us…
it is poetry, rhythm
and rhyme
some thoughts looking back, little fuss

In my summers things spread full of color,
calm autumns lay veils of hues,
sweet springs’ lanes are dressed in
white petals
for winters’ snow summons the muse

For the way will unravel new miracles,
life’s poesy fleetingly spread
dim softly swept recollections…
but the path unfolds
ahead

 

Cărările mele pentru…

 

My winding paths for

Lens-Artists Photo Challenge #12: Path

 

Nic💚le

 

 

Respirăm timp…/ Breathing time

 

“The ones who love your dark
are the only light you’ll ever need.”
Jenim Dibie, The Calligraphy of God

 

Privim ceasul. Minutarul indică nordul, iar tic-tac-ul ne e puls. Inspirăm aceleași secunde.

Steaua Polară ne coboară în pași, iar anotimpurile țopăie pe lângă cărare. Culeg flori, râd, se zbenguie… se iau la întrecere cu fulgii, cu picurii de ploaie. Sar peste zile.

Noi le strigăm… Potoliți-vă, intrăm în pădurea de stele! Fiți atente pe unde pășiți, să nu striviți Luna! Urmăm Calea Lactee și… am ajuns. Lumina felinarului ne va colora întunericul. La fel și cometele.

Dimineața ne va întâmpina în prag de curcubeu și ne va săruta roz violet pe frunte, iar noi o vom îmbrățișa strâns. Va mirosi a căldură de aștri și a raze abia trezite din somn.

Vom fi acasă.

(rânduri gânduri inspirate minunat de citatul de mai jos)

 

We look at the watch. The minute hand points north, its tick-tack is our pulse. We breathe in the same seconds.

The North  Star descends in our steps, and the seasons frolic along the path. They pick flowers, laugh, prance around  with the snowflakes, the raindrops. They jump over days.

We breeze at them… Calm down, we are entering the forest of stars! Just watch your way, don’t step on the Moon! We are following the Milky Way and… we’re there. Our lamplight will color the darkness. And so will comets’ tails.

Morning will welcome us down the rainbow, laying a purple pink kiss on our foreheads, and we’ll hug her tight. It will smell of warm planets, and rays having just woken up.

We’ll be home.

(thoughts and notes inspired by the lovely quote below)

 

“I felt like I was riding into infinity, and soon I forgot I existed as the sky surrounded us in a blanket of stars, constellations the texture of slushies, swirling blue and violet and gold. I was swallowed by the universe, riding on a white horse in a midnight dream…” ― Aishabella Sheikh, Entwined