Arhive etichetă | story

Freamăt…/ Rustle

 

“Once I blazed across the sky,
Leaving trails of flame;
I fell to earth, and here I lie –
Who’ll help me up again?
-A Shooting Star”
― Johann Wolfgang von Goethe

 

Sclipire infinită mi-ai trimis,
cu raze de lumină sidefie
pe umbre și alegeri ai rescris
poveste
…îmbrăcată-n poezie

Printre petale culegând lumina
ai strecurat și zâmbet și tăcere,
mireasma gândurilor calde, freamăt
purtându-mă
…a vis și mlădiere

Din zări aprinse, străbătând secunde
covor de aștri mi-ai întins departe,
culoar împodobit cu anotimpuri
și ardere
…gonind prin noapte

Și am ajuns, prin pulbere și rece,
ca freamătul să-mi semene a vers,
iar strălucirea ta, destin și flacără,
mi-apropie
…întregul univers

Când scapără cuvintele și clipele
a amintire, frământând speranță,
plutirea albă-mi desenează aripi
punând
…întregul cosmos în balanță

 

An infinite soft shimmer, warm, you sent me,
with pearly sun rays shining beyond time
on shadows and old choices you rewrote
a story
… sweetly dressed in pure rhyme

Among silk petals ruminating light
you poured smiles and poetic sigh,
the scent of pure thought, a tender rustle
taking my heart
…adream and mountain high

From burning highs, across abandoned seconds,
a starry carpet you unfolded bright,
a lovely alley interweaving seasons
and flames,
…consuming fire in the night

And so, through dusty trails of blazing stars,
the rustle has become deep pulsing verse,
and your keen glow, just destiny and warmth
has outdone
…the whole universe

When words and moments shine afar delightfully
like memories’ unwinding tales,
my flight keeps drawing miracle white wings
that weigh
…the whole cosmos on a scales

 

Nic🌸le

 

 

Viața în roșu și verde… / Red and green light

 

“If I could tell you about Red
I would sing to you of fire Sweet like cherries
Burning like cinnamon Smelling like a rose in the sun”
Dixie Dawn Miller Goode, Rainbows Around Us

Să inspirăm mult verde
să respirăm prin roșu

prin verdele din iarbă
și frunze
ard petale

culoarea din obraji
din inimă
și sânge

***

Let’s breathe in lots of green
to breathe out lively red

by the lush green of grass
and leaves
petals that burn

the glow of  rosy cheeks
the  warm heart
and the blood

Dacă verdele-ar putea vorbi
ar povesti

despre galbenul de soare
din sufletul lui
dansând albastru infinit

despre portocaliul cald
ivindu-i-se printre fibre…

și despre cum este să pulsezi
roșu

***

If green could talk
it would tell us the story

of yellow stars
in its heart
dancing infinitely blue

of orange
seeping through its veins

of how it feels to  throb
red

symmetry